Hjem >
8.gif


Mars 2014: Nordisk Håndverksforum deltar i to prosjekter i Hanse-Parlamentet
Hamburgmodellen tilbyr ungdom med "spesielle problemer" et fagutdanningsløp. Prosjektet har som mål at modellen introduseres og tas i bruk i flere land rundt Østersjøen. Arbeidsmarkedsbedriftene i Norge viser interesse. Ta kontakt med meg på +4790935695 eller harry.bjerkeng@gmail.comNordisk samarbeid om håndverksutdanning i små fag har vært drøftet grundig i mange år. Nå er dette arbeidet kommet langt framover.
Nordisk Håndverkforum støtter Utdanningsdirektoratets forslag om utprøving av nordiske samarbeidsmodeller for tre utvalgte små håndverksfag. På vårt møte i Helsinki den 14. og 15. november deltok representanter for de utpekte fagene gitarmaker, trebåtbygger og maskør- og parykkmaker. De er fullt ut positive til å delta i dette viktige pilotarbeidet.
NHF støtter forlaget om stipend og prosjektstøtte, og vil komme med forslag til hvordan en informasjonskanal kan ivareta behovene til utdanningssøkere og -tilbydere innen alle små håndverksfag. Vi arbeidet videre med en nordisk nettverkskjerne for å ivareta arbeidet. 

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets rapport til oppdragsbrev.

Her finner du Nordisk håndverksforums kommentarer til rapporten, med følgebrev.Norge tar nordisk ansvar for utdanning i små håndverksfag.
i januar 2011 ba den norske utdanningsminister Kristin Halvorsen sitt Utdanningsdirektorat utarbeide en prosjektbeskrivelse for nordisk utdanning innen små håndverksfag. Fristen for gjennomføring av dette arbeidet er november 2011. Oppdragsbrevet  og prosjektrammen


Nordisk Håndverksforum fortsetter arbeidet for å styrke de nordiske lands utdanningssamarbeid om små håndverksfag. Vi deltok i Nordisk Råds arbeid i Reykjavik i november 2010.

Resultatet for vår del var vellykket.
Den norske Norden-minister Rigmor Aasrud svarte torsdag 4.11.10   på den danske parlamentariker Bente Dahls spørsmål i Nordisk Råd til alle Norden-ministrene om framtidig koordinering:
De nordiske utdanningsministrene er enig om utforming av en strategiplan og en arbeidsdeling mellom  de ulike nordiske land. Norge  påtar seg ansvaret for de små håndverksfagene. Aasrud bekreftet at det norske Utdanningsdirektoratet får, eller allerede har fått et slikt oppdrag. Hun avsluttet med å understreke at alle nordiske land vil bli trukket med i dette arbeidet.
 
Samtidig hadde vi møte med vår islandske kollegaSkulina Kjartansdottirsom har fulgt opp vårt arbeid overfor nøkkelpersoner i Utdannings- og kulturdepartementet i Island.
 
 
Vi har også hatt samtaler med de administrativt ansvarlige i Nordisk Råd i Stortinget i Oslo,som har videreformidler våre synspunkter  -  i riktig språkdrakt  -  til sine kollegaer fra Helsinki, Stockhom, København og Reykjavik.
Våre uttalelser overfor politikerne forelå i dansk svensk finsk og norsk språkdrakt.

Harry Bjerkeng
 
Her kan du lese dokumentet:
Svensk
Dansk
Finsk
NorskSMÅ HÅNDVERKSFAG - STATUSGJENNOMGANG
Rapport 2009-003 fra Econ Pöyry AS beskriver produkt- og arbedsmarkedssituasjon for 31 såkalt små og verneverdige håndverksfag i Norge. Kartlegggingen viser at utøverne er få, små og møter betydelig konkurranse fra industri, import og hobbyhåndverkere, og at det er vanskelig å få jobb i fagene. Rapporten konkluderer med at fagene kan være kandidater til offentlig støtte gjennom utdanningssystemet, kultursektoren eller næringspolitikken. Rapporten kan lastes ned fra http://www.utdanningsdirektoratet.no/Rapporter/Rapport-om-sma-handverksfag/.

 


 
SPOR I NORDEN - SLUTTRAPPORT
Rapporten er resultatet av det 2-årige prosjektet Spor i Norden, som har hatt partnerefra Danmark, Island, Norge og Sverige. Den inneholder bla. forslag til samordning av de økonomiske rammene for lærlinger og lærebedrifter i Norden, en oversikt over små håndverksfag som trenger tiltak på nordisk nivå og en kartlegging av noen små fag med forslag til tiltak som kan sikre en faglig god opplæring  i framtiden. Rapporten kan bestilles som innbundet trykksak for NOK 150 + porto fra trine@nhforum.org eller lastes ned her.

 


 

NORDISK NETTVERK FOR SMÅ HÅNDVERKSFAG
En vellykket oppstartskonferanse for Nordisk Håndverksforums Nettverk for små håndverksfag ble arrangert i København tirsdag 23. september. De 29 møtedeltakerne var enige om at det er behov for å gjøre noe med de små håndverksfagene på nordisk plan. En arbeidsgruppe skal følge opp arbeidet. Referatet fra møtet ligger her.

 


 

NYTT FRA NORSKE KERAMIKERE
Bransjeforeningen Norske Keramikere kan treffes på sine nettsider, se http://www.norskekeramikere.no/.

 


 

 

 

AVSLAG PÅ SØKNADER – Nordplus Voksen
Vi har dessverre fått avslag på
om midler til at styret kan møtes to ganger for å utvikle strategier for arbeidet og for å forberede en søknad om støtte til tematisk nettverk eller utviklingsprosjekt. Likeledes har vi fått avslag på søknad om støtte til en arbeidsgruppe som skulle arbeide på nordisk nivå med opplæring.

 


 

SLÖJDA FÖR LIVET – om pedagogisk slöjd
”Att lära genom att skapa hör framtiden till, och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna till människors utveckling” skriver professor Roger Säljö i denna bok. Les mer


SPOR I NORDEN-prosjektet har gått inn i avslutningsfasen. Det siste møtet blir i København i september 2008. Da håper vi å etablere et fast nettverk for håndverksopplæring i Norden under Nordisk Håndverksforums paraply. Prosjektdeltakerne mener at det er behov for et permanent samarbeidsorgan.